Prace przeprowadzane przez geodetę w celu uaktualnienia treści mapy zasadniczej/sytuacyjno wysokościowej będącej w zasobie ODGiK. W wypadku, gdy na danym obszarze nie ma prowadzonej takiej mapy, w gestii geodety jest stworzenie jej.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa powstaje na bazie mapy zasadniczej. Mapa zawiera informacje o aktualnym przestrzennym rozmieszczeniu elementów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów geograficznych.Mapa geodezyjna uwzględnia podziemne, naziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu.

Elementy mapy sytuacyjno-wysokościowej

 • informacje o działkach ewidencyjnych
 • usytuowanie punktów osnowy geodezyjnej
 • informacje o budowlach, budynkach i urządzeniach budowlanych
 • kontury użytków gruntowych
 • sieciach uzbrojenia terenu
 • geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe zawierające informacje o 
  • przeznaczeniu terenu
  • liniami zabudowy 
  • informacje o zieleni
  • informacje o drogach i ulicach

Mapy geodezyjne wykorzystywane są do tworzenia projektów. W zależności od zapotrzebowania projektanta wykorzystywane są różne skale map nie powinny być jednak mniejsze niż 

 • 1:500 dla działek budowlanych
 • 1:1000 dla zespołów obiektów
 • 1:2000 dla obiektów o dużym rozproszeniu

Do aktualizacji mapy zasadniczej upoważnieni są geodeci. 

Szukasz geodety w Olsztynie? Służę fachową pomocą w zakresie aktualizacji map. Koniecznie sprawdź pełną ofertę usług geodezyjnych, które pozwolą przejść proces inwestycyjny sprawnie i bez zbędnych problemów.