Zgodnie z prawem, po zakończeniu budowy, należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu w celu zebrania danych o rozmieszczeniu obiektu dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków oraz naniesieniu nowych elementów na mapę. Wynikiem prac geodezyjnych jest maga geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej jest obowiązkiem prawnym wynikającym z ustawy. 

Na czym polega pomiar powykonawczy 

Pomiar powykonawczy to naniesienie na mapę zasadniczą nowych obiektów powstałych na nieruchomości w trakcie inwestycji. 

Inwentaryzacja uwzględnia:

  • budynki
  • budowle małej architektury 
  • ogrodzenia
  • infrastrukturę komunikacyjną w tym parkingi oraz miejsca utwardzone, furtki i bramy wjazdowe
  • Uzbrojenie terenu

Zgodnie z prawem wszystkie nowo powstałe wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne oraz towarzyszące im sieci podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Rozporządzenie wykonawcze wskazuje, że po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną, która służy zebraniu aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji

Inwentaryzacji powykonawczej nie sposób pominąć w procesie inwestycyjnym. Jest ona niezbędna do zgłoszenia o zakończeniu budowy oraz przy złożeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku. 

Brak inwentaryzacji i odpowiedniego zgłoszenia może być przyczyną nałożenia kary przez inspektora  nadzoru budowlanego. Wymiar kary zależny jest od przewinienia, wielkości inwestycji i decyzji inspektoratu. 

Szukasz geodety w Olsztynie? Służę fachową pomocą w zakresie inwentaryzacji budynków i pomiarów powykonawczych. Koniecznie sprawdź pełną ofertę usług geodezyjnych, które pozwolą przejść proces inwestycyjny sprawnie i bez zbędnych problemów.