Rozpoczęcie budowy obiektu należy zacząć od sporządzenia mapy sytuacyjno wysokościowej. Jest ona niezbędna przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę, przy tworzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu zagospodarowania działki

Definicja mapy do celów projektowych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Z aktu wynika, iż sporządzana jest na kopii mapy zasadniczej z aktualnych zbiorów danych dla terenu w którym znajduje się inwestycja. 

 

Mapy do celów projektowych są dokumentem niezbędnym do przygotowania projektu budowlanego i na jej podstawie można uzyskać pozwolenie na budowę obiektu. Opracowanie jest jedną z map geodezyjnych, oprócz standardowych elementów musi zawierać projekt zagospodarowania działki i przylegającego do niej terenu. 

Mapa do celów projektowych wykorzystywana przy

  • Uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji. Jest to załącznik konieczny przy składaniu wniosku. 
  • Jest niezbędna w trakcie projektowania, remontu, czy przebudowy jeśli czynności wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.
  • Zakończeniu budowy i przygotowania mapy inwentaryzacyjnej.

 

Co powinna zawierać mapa do celów projektowych?

  • elementy mapy zasadniczej, wraz z granicami własności;
  • lokalizacja zieleni wysokiej, czyli zadrzewień sięgających granicy powyżej 2 metrów, wraz z pomnikami przyrody;
  • opracowane geodezyjnie linie, które rozgraniczają tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy, osie ulic i dróg, o ile zostały one uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy;
  • lokalizacja innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta zgodnie z celem wykonywanej przez niego pracy;
  • oznaczenie infrastruktury podziemnej liniowej i punktowej.

 

Jak i gdzie ją uzyskać mapę do celów projektowych?

Dokument jakim jest mapa do celów projektowych można uzyskać u uprawnionego geodety.

Wszystkie procedury związane z przygotowaniem mapy przeprowadza geodeta. Klient zobowiązany jest jedynie do dostarczenia dokumentów niezbędnych do przygotowania mapy. 

Szukasz geodety w Olsztynie? Służę fachową pomocą w zakresie przygotowania map do celów projektowych. Koniecznie sprawdź pełną ofertę usług geodezyjnych, które pozwolą przejść proces inwestycyjny sprawnie i bez zbędnych problemów.