Po zakończeniu budowy niezbędny jest pomiar powykonawczy budynku. Celem jest zaktualizowanie mapy zasadniczej o dany budynek, wraz z przestrzennym zagospodarowaniem terenu, kontrolę zgodności z projektem oraz uzupełnienie bazy informacji EGiB.

Inwentaryzacja powykonawcza budynku na czym polega

W momencie zakończenia prac budowlanych, geodeta sporządza mapę inwentaryzacji powykonawczej, która jest podstawą do wpisania nowopowstałego obiektu budowlanego do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Inwentaryzacja stwierdza zgodność stanu faktycznego. W przypadku pozytywnego zaopiniowania będzie dokumentem niezbędnym do zakończenia budowy i pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Informacje niezbędne do pomiarów powykonawczych

  • dane lokalizujące przedmiot zlecenia tzn. nazwę obrębu ewidencyjnego, numer działki, adres
  • projekt budowlany domu lub innego obiektu budowlanego
  • kserokopię Decyzji Pozwolenie na Budowę

 

Etapy prac podczas pomiarów powykonawczych budynków

Jeśli budowa twojej inwestycji się zakończyła, wszystkie dokumenty niezbędne do pomiarów są przygotowane czas zaprosić geodetę na inwentaryzację powykonawczą. W trakcie prac inwentyrazycyjnych geogeta:

  • zgłasza prace geodezyjne w odpowiednim miejscowo Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • wizytuje nieruchomość i przeprowadza niezbędne pomiary
  • sporządza dokumentację geodezyjną 
  • przekazuje dokumentację do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • po weryfikacji dokumentacji i dopełnieniu formalności związanych z odpowiednimi opłatami geodeta odbiera mapy powykonawcze

Szukasz geodety w Olsztynie? Służę fachową pomocą w zakresie inwentaryzacji powykonawczej budynków. Koniecznie sprawdź pełną ofertę usług geodezyjnych, które pozwolą przejść proces inwestycyjny sprawnie i bez zbędnych problemów.