Zgodnie z prawem, wszystkie sieci uzbrojenia terenu wraz z innymi obiektami towarzyszącymi podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodeta po wykonaniu inwentaryzacji sporządza mapę powykonawczą oraz porównuje otrzymane wyniki pomiaru z projektem.

Jednym z elementów sporządzania dokumentacji geodezyjnej jest wykonanie pomiarów powykonawczych przyłączy. Pomiary powykonawcze, które należy wykonać dotyczy

  • przyłączy kanalizacyjnych
  • przyłączy gazowych
  • przyłączy wodnych
  • przyłączy energetycznych
  • przyłączy ciepłowniczych

Geodeta w trakcie prac pomiarowych sporządza stosowną mapę, która zawiera informacje dotyczące zgodności wykonanych prac z projektem zagospodarowania działki. Wyniki prac pomiarowych składane są odpowiednich organów zajmujących się prowadzeniem ewidencji uzbrojenia terenu oraz sieci.

Obowiązek wykonania pomiarów powykonawczych

Przepisy prawa wskazują, że inwestor zobowiązany jest do wykonania pomiarów powykonawczych budynków. Sporządzenie pomiarów powykonawczych przyłączy jest jednym z dokumentów niezbędnych do otrzymania zgody na użytkowanie obiektu, czyli tzw. odbioru budynku. 

Szukasz geodety w Olsztynie? Służę fachową pomocą w zakresie geodezyjnych pomiarów powykonawczych przyłączy. Koniecznie sprawdź pełną ofertę usług geodezyjnych, które pozwolą przejść proces inwestycyjny sprawnie i bez zbędnych problemów.