Wszystkie sieci uzbrojenia terenu wraz z innymi obiektami towarzyszącymi podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przepisy nakazują wykonanie pomiarów w wykopie, przed zasypaniem. Następnie sporządza się mapę i porównuje otrzymane wyniki pomiaru z projektem.

Geodezyjny pomiar powykonawczy, kiedy należy go wykonać

 

Inwentaryzacja powykonawcza to zespół czynności geodezyjnych wykonywanych podczas odbioru obiektów budowlanych. Przeprowadza się je po ułożeniu sieci w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym. Są to pomiary konieczne, wymagane przez prawo budowlane. 

 

Pomiary powykonawcze sieci są częścią powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej  budynku. Prace geodezyjne wykonywane są jeśli inwestor zajmował się również tworzeniem sieci przyłączy. Inwentaryzacja i pomiary powinny być przeprowadzone przed zasypaniem sieci. 

 

Pomiary powykonawcze sieci co dostajemy w trakcie prac

 

W trakcie pomiarów uprawniony specjalista odwzorowuje faktyczny przebieg sieci. 

Wynikiem prac geodezyjnych jest szkic sytuacyjny zgodny ze stanem faktycznym. Porównuje go z projektem budowlanym oraz mapą. 

Wytworzone dokumenty geodeta dostarcza do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kopię dokumentacji otrzymuje inwestor. 

Szukasz geodety w Olsztynie? Służę fachową pomocą w zakresie geodezyjnych pomiarów powykonawczych sieci. Koniecznie sprawdź pełną ofertę usług geodezyjnych, które pozwolą przejść proces inwestycyjny sprawnie i bez zbędnych problemów.