Celem pomiaru jest dostarczenie informacji o położeniu tzw. szczegółów sytuacyjnych w układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych. Pomiary te należą do grupy pomiarów bezpośrednich, wymagających bezpośredniego kontaktu z mierzonym terenem.

Kto może wykonać pomiar sytuacyjno wysokościowy

Pomiarów sytuacyjno-wysokościowych dokonuje tylko uprawniony do tego geodeta. Są to pomiary bezpośrednie, czyli takie, które wymagają bezpośredniego kontaktu uprawnionego geodety z przedmiotem pomiaru. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonywane są dla terenów na których brakuje mapy zasadniczej lub mapa wymaga aktualizacji. 

 

Na czym polega pomiar sytuacyjno-wysokościowy

 

Punkt wyjścia w ich przypadku stanowi geodezyjna osnowa pozioma i wysokościowa, a celem jest dostarczenie danych geograficznych o położeniu punktów charakterystycznych na określonym terenie. W trakcie pracy geodety wykonywane sa pomiary sytuacyjne oraz pomiary wysokościowe.

Do czego służy pomiar sytuacyjno-wysokościowy

Pomiar wykonywany jest w celu ustalenia aktualnego stanu terenu. można wyróżnić następujące aspekty:

  •  aktualizacji mapy zasadniczej
  • wykonania pomiarów realizacyjnych
  • stworzenia mapy do celów projektowych w formie numerycznej oraz analogowej
  • dokonywania pomiarów inwentaryzacyjnych sieci, budynków czy budowli
  • inwentaryzacji obszarów górniczych
  • inwentaryzacji na terenach zamkniętych

Wynik prac geodezyjnych przy pomiarach sytuacyjno-wysokościowych

Pomiar sytuacyjny stanowi identyfikację i określenie położenia punktów załamań osi obiektów liniowych, geometrycznych środków obiektów punktowych i punktów załamań obrysów obiektów powierzchniowych.

Punkty określone w trakcie prac geodezyjnych nanoszone są na kopię mapy zasadniczej.

Na podstawie pomiarów geodeta sporządza mapę sytuacyjno-wysokościową. 

Szukasz geodety w Olsztynie? Służę fachową pomocą w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Koniecznie sprawdź pełną ofertę usług geodezyjnych, które pozwolą przejść proces inwestycyjny sprawnie i bez zbędnych problemów.