Przed rozpoczęciem robót budowlanych, należy wskazać miejsce, w którym ma stanąć nasz dom. Miejsce to określone zostało w pozwoleniu na budowę, jest zgodne z planem zagospodarowania działki i tylko według tego dokumentu możemy wytyczyć budynek na działce.

Na podstawie projektu budowlanego  dokonujemy geodezyjnego opracowania, którego wynikiem są dane umożliwiające wyniesienie projektu na teren. Dzięki informacjom zawartym w opracowaniu Geodeta za pomocą specjalistycznych narzędzi markuje w terenie punkty charakterystyczne wytyczanie budynku. 

 

Punkty charakterystyczne wytyczanych obiektów

  • osie konstrukcyjne wytycznego budynku
  • punkty załamań rzutu przyziemia budynku
  • punkty załamań przebiegi sieci uzbrojenia terenu
  • zero budowlane, czyli poziom posadowienia posadzki parteru

 

Geodezyjne wytyczenie budynku zapewnia jego właściwe posadowienie na działce budowlanej. Jest zgodne z projektem budowlanym jak również decyzjami administracyjnymi, które zezwalają na umiejscowienie obiektu w danym miejscu. Dzięki wytyczeni geodezyjnemu budowany obiekt zachowuje odpowiednie odległości od obiektów sąsiadujących, linii nieprzekraczalnej zabudowy czy granicy działki. 

 

Dokumenty niezbędne do tyczenia budynku

 

Do przygotowania tyczenia niezbędne są dokumenty z projektu budowlanego tj.:

  • plan zagospodarowania terenu (PZT) –  wskazujący usytuowanie budynku względem granic naniesione na mapę do celów projektowych
  • rzut parteru. 

W przypadku rozpoczynania robót ziemnych zaleca się dwukrotne tyczenie budynku. Pozwala to na dokładniejsze umiejscowienie budynku w przestrzeni. Pierwszy etap wskazuje zlokalizowanie wykopu pod fundamenty, który jest wykonywany z odpowiednim odkładem. Etap drugi ma miejsce po wykonaniu wykopu. Wtedy nanosi się punkty charakterystyczne budynku. 

Etapowanie prac stosuje się by w trakcie prac sprzętu ciężkiego nie doszło do przypadkowych przesunięć ław ciesielskich

Szukasz geodety w Olsztynie? Służę fachową pomocą w zakresie wytyczania budynków. Koniecznie sprawdź pełną ofertę usług geodezyjnych, które pozwolą przejść proces inwestycyjny sprawnie i bez zbędnych problemów.