PROFESJONALNE USŁUGI GEODEZYJNE NA TERENIE OLSZTYNA I WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

NAPISZ DO NAS NA ADRES BIURO@OLSZTYNGEODETA.PL
LUB ZADZWOŃ: +48 510 403 061

ŚWIADCZONE USŁUGI GEODEZYJNE

check

PODZIAŁ DZIAŁEK I NIERUCHOMOŚCI

Celem podziału geodezyjnego działki gruntu będzie ewidencyjne wyodrębnienie przynajmniej dwóch lub większej liczby nowych działek, bez zmiany ich dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu następującej z chwilą podziału.

check

WYTYCZENIA BUDYNKÓW

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, należy wskazać miejsce, w którym ma stanąć nasz dom. Miejsce to określone zostało w pozwoleniu na budowę, jest zgodne z planem zagospodarowania działki i tylko według tego dokumentu możemy wytyczyć budynek na działce.

check

INWENTARYZACJA BUDYNKÓW

Zgodnie z prawem, po zakończeniu budowy, należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu w celu zebrania danych o rozmieszczeniu obiektu dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków oraz naniesieniu nowych elementów na mapę.

check

POMIARY POWYKONAWCZE PRZYŁĄCZY

Zgodnie z prawem, wszystkie sieci uzbrojenia terenu wraz z innymi obiektami towarzyszącymi podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodeta po wykonaniu inwentaryzacji sporządza mapę powykonawczą oraz porównuje otrzymane wyniki pomiaru z projektem.

check

AKTUALIZACJE MAP

Prace przeprowadzane przez geodetę w celu uaktualnienia treści mapy zasadniczej/sytuacyjno wysokościowej będącej w zasobie ODGiK. W wypadku, gdy na danym obszarze nie ma prowadzonej takiej mapy, w gestii geodety jest stworzenie jej.

check

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Rozpoczęcie budowy obiektu należy zacząć od sporządzenia mapy sytuacyjno wysokościowej. Jest ona niezbędna przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę, przy tworzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu zagospodarowania działki.

check

POMIARY POWYKONAWCZE SIECI

Wszystkie sieci uzbrojenia terenu wraz z innymi obiektami towarzyszącymi podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przepisy nakazują wykonanie pomiarów w wykopie, przed zasypaniem. Następnie sporządza się mapę i porównuje otrzymane wyniki pomiaru z projektem.

check

POMIARY POWYKONAWCZE BUDYNKÓW

Po zakończeniu budowy niezbędny jest pomiar powykonawczy budynku. Celem jest zaktualizowanie mapy zasadniczej o dany budynek, wraz z przestrzennym zagospodarowaniem terenu, kontrolę zgodności z projektem oraz uzupełnienie bazy informacji EGiB.

check

POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE

Celem pomiaru jest dostarczenie informacji o położeniu tzw. szczegółów sytuacyjnych w układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych. Pomiary te należą do grupy pomiarów bezpośrednich, wymagających bezpośredniego kontaktu z mierzonym terenem.

OLSZTYN I WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PROFESJONALNE USŁUGI GEODETY

Świadczymy usługi geodezyjne, w tym m.in. podział działek i nieruchomości, wytyczenia budynków, pomiary powykonawcze sieci, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, rozgraniczenia nieruchomości, mapy do celów projektowych, inwentaryzacja budynków, aktualizacje map, wznowienie granic działki, pomiary powykonawcze przyłączy, mapy do celów prywatnych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, gwarantujemy krótkie terminy.

Zapewniamy profesjonalną obsługę, fachowe doradztwo i rzetelne wykonanie zlecenia. Pracujemy na terenie Olsztyna oraz całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

Kupiłeś działkę? Nie wiesz dokąd sięgają jej granice?

Chcesz zaprojektować dom i potrzebujesz mapy do celów projektowych?

Wreszcie budujesz dom?

Wytyczymy i zainwentaryzujemy.